Mikä on Nimettömät Seksiholistit?

Nimettömät Seksiholistit (lyhennetään usein SA, joka tulee sanoista Sexaholics Anonymous) on toveriseura miehistä ja naisista jotka jakavat kokemuksensa, voimansa ja toivonsa toistensa kanssa jotta he voisivat ratkaista yhteisen ongelmansa ja auttaa muita toipumaan. Ainoa vaatimus jäsenyydelle on halu lopettaa himoitseminen ja tulla seksuaalisesti raittiiksi.

SA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja; se toimii omavaraisena omien vapaaehtoisten avustusten pohjalta.
SA ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistaan eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaan mitään.

Teksteissämme viittaamme usein Jumalaan. Se tarkoittaa yksilöä korkeampaa voimaa, juuri sellaisena kuin kukin on Hänet tai sen oppinut tuntemaan. Myös ateistit ovat hyötyneet ohjelmastamme, sillä oleellisinta on pystyä luottamaan johonkin itseään korkeampaan voimaan.

Koko jäsenistön ainoa päämäärä on pysyä seksuaalisesti raittiina ja auttaa toisia saavuttamaan seksuaalinen raittius.