Ote nimettömät alkoholistit luvusta viisi

Harvoin olemme nähneet sellaisen ihmisen epäonnistuvan, joka on noudattanut ohjelmaamme tunnollisesti. Ne, jotka eivät toivu, ovat ihmisiä jotka eivät voi tai eivät halua kokonaan antautua noudattamaan tätä yksinkertaista ohjelmaa. Yleensä he ovat miehiä ja naisia, jotka ovat perusolemukseltaan kyvyttömiä olemaan rehellisiä itselleen. Sellaisia onnettomia ihmisiä on. Vika ei ole heidän, he näyttävät syntyneen sellaisiksi. He ovat luonnostaan kykenemättömiä tajuamaan ja kehittämään elämäntapaa, joka vaatii tinkimätöntä rehellisyyttä. Heidän mahdollisuutensa ovat keskinkertaista heikommat.
On sellaisiakin, jotka kärsivät vakavista tunne- ja sielunelämän häiriöistä, mutta monet heistä toipuvat, mikäli kykenevät olemaan rehellisiä.

Meidän elämäntarinoistamme käy suurin piirtein ilmi, millaisia olimme, mitä tapahtui ja millaisia olemme nyt. Jos olet päättänyt saada sen, mitä meillä on, ja jos olet halukas tekemään mitä tahansa saadaksesi sen, silloin olet valmis ottamaan määrätyt askeleet. Joitakin näistä askelista me arastelimme. Luulimme voivamme löytää helpomman, miellyttävämmän tavan, mutta emme löytäneet.

Mitä vakavimmin pyydämme sinua olemaan peloton ja perusteellinen alusta lähtien. Jotkut meistä yrittivät pitää kiinni vanhoista uskomuksistaan, mutta ponnistelumme olivat tuloksettomia siihen asti, kunnes antauduimme kokonaan.

Pidä mielessäsi, että olet tekemisissä viekkaan, hämäävän ja voimakkaan vastustajan himon kanssa. Ellemme saa apua, omat voimamme eivät riitä. Mutta on olemassa Eräs, jolla on kaikki voima, Jumala. Kunpa sinä löytäisit Hänet nyt!
Puolinaiset toimenpiteet eivät auttaneet meitä lainkaan. Olimme käännekohdassa. Pyysimme Jumalan suojelusta ja huolenpitoa ja annoimme itsemme kokonaan.

Tässä ovat ne Kaksitoista Askelta , joita ehdotamme toipumisohjelmaksi:

 1. Myönsimme voimattomuutemme himon suhteen ja että elämästämme oli tullut hallitsematonta.

 2. Opimme uskomaan, että jokin itseämme suurempi voima voisi palauttaa meidät mielenterveyteen.

 3. Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan – sellaisena kuin hänet ymmärsimme.

 4. Teimme perusteellisen ja rehellisen moraalisen itsetutkistelun.

 5. Myönsimme väärintekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekulle toiselle ihmiselle.

 6. Olimme täysin valmiita antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme heikkoudet.

 7. Nöyrästi pyysimme Jumalaa poistamaan vajavuutemme.

 8. Teimme listan kaikista ihmisistä, joita olimme vahingoittaneet ja halusimme hyvittää heitä kaikkia.

 9. Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin vain mahdollista, ellemme näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita.

 10. Jatkoimme itsetutkistelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.

 11. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttä Jumalaan – rukoillen ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.

 12. Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman kärsiville seksiaddikteille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.

Moni meistä huudahti: “Mikä ohjesääntö! En pysty suoriutumaan siitä.” Älä lannistu. Kukaan meistä ei pystynyt läheskään täydellisesti noudattamaan näitä periaatteita. Emme ole pyhimyksiä. Tärkeintä on, että olemme halukkaita kehittymään hengellisten suuntaviivojen mukaan. Esittämämme periaatteet ovat oppaita kehityksen tiellä. Me pyrimme pikemminkin hengelliseen kehitykseen kuin hengelliseen täydellisyyteen. Omat aikaisemmat ja myöhemmät henkilökohtaiset kokemuksemme tuovat selvästi esiin kolme tärkeää seikkaa:

 1. Olimme seksiholisteja emmekä kyenneet huolehtimaan elämästämme.

 2. Mikään inhimillinen voima ei todennäköisesti olisi voinut vapauttaa meitä seksiholismista.

 3. Jumala pystyisi siihen ja tahtoisi tehdä sen, jos etsisimme Häntä.
  (Nimettömät alkoholistit s. 76-78)