Nimettömien seksiholistien kaksitoista perinnettä

 1. Yhteinen menestyksemme tulisi olla etusijalla; henkilökohtainen toipuminen riippuu SA:n yhtenäisyydestä.
 2. Ryhmämme tarkoitusperiä varten on olemassa vain yksi perusarvovalta – rakastava Jumala sellaisena, kuin Hän saattaa ilmaista itsensä ryhmän omassatunnossa. Johtajamme ovat vain uskottuja palvelijoita – he eivät hallitse.
 3. Ainoa vaatimus jäsenyydelle on halu lopettaa himoitseminen ja tulla seksuaalisesti raittiiksi.
 4. Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen paitsi toisia ryhmiä tai koko SA:ta koskevissa asioissa.
 5. Jokaisella ryhmällä on vain yksi päätarkoitus – viedä sanomansa vielä kärsiville seksiholisteille.
 6. SA-ryhmän ei tulisi milloinkaan ryhtyä takaajaksi tai rahoittajaksi eikä lainata SA:n nimeä millekään sukulaisjärjestölle eikä ulkopuoliselle yritykselle, etteivät raha-asioita, omaisuutta ja arvovaltaa koskevat pulmat vieroittaisi meitä päätarkoituksestamme.
 7. Jokaisen SA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset.
 8. SA:n tulisi aina säilyä ei-ammattimaisena, mutta keskuksemme voivat palkata erikoistyöntekijöitä.
 9. SA:ta sellaisenaan ei saisi koskaan organisoida, mutta voimme muodostaa palveluelimiä tai toimikuntia, jotka ovat suoraan vastuussa niille, joita palvelevat.
 10. SA:lla ei ole mielipidettä ulkopuolisissa kysymyksissä. Joten SA:n nimeä ei milloinkaan saisi tulla vedetyksi mukaan julkisiin kiistoihin.
 11. Ulospäin suuntautuva toimintamme pohjautuu pikemminkin vetovoimaan kuin huomion herättämiseen. Meidän tulee aina ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä lehdistön, radion, television ja elokuvien piirissä.
 12. Nimettömyys on perinteittemme henkinen perusta, aina muistuttaen meitä asettamaan periaatteet henkilökohtaisten seikkojen edelle.